Хмельницький нацiональний унiверситет
Приймальна комісія

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Приймальна комісія

Порядок і строки прийому заяв і документів

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі

Порядок проведення конкурсного відбору при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра, ОКР спеціаліста

Проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

Кількість місць державного замовлення

Рейтинг та списки рекомендованих до зарахування

Інформація іноземним абітурієнтам

Напрями підготовки і спеціальності

Тестові завдання

Програми фахових вступних випробувань (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Наказ про склад вiдбiркової комiсiї

ПЛАН-ГРАФIК

Положення про приймальну комiсiю

Дислокацiя примiщень

Порядок роботи приймальної комісії

Розклад вступних випробувань

Контакти

Хмельницький національний університет
Хмельницький національний університет – найбільший на Хмельниччині вищий навчальний заклад. Здійснює освітню діяльність за широким спектром спеціальностей, має найвищий рівень акредитації – IV, та все необхідне для підготовки фахівців високої кваліфікації: розвинену інфраструктуру, досвідчений професорсько-викладацький склад (70 докторів та 440 кандидатів наук), прекрасну бібліотеку, потужну комп’ютерну базу, багаторічний досвід освітньої та наукової діяльності. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють сім факультетів, де за 45 спеціальностями навчається майже 8 тисяч студентів.

Ліцензія серія АЕ № 636827 від 19.06.2015  року.

Факультет економіки і управління

ФЕУ

 

Факультет інженерної механіки

ФІМ

Гуманітарно-педагогічний факультет

ГПФ

 

Факультет технологій і дизайну

ФТД

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем

ФПКТС

 

Факультет заочно-дистанційного навчання

ФЗДН

Факультет міжнародних відносин

ФМВ

 

У 2016 році, відповідно до Правил прийому, Хмельницький національний університет проводить набір на перший курс навчання на денну, заочну ( дистанційну) форми навчання.

Розмір плати за навчання студентів у 2016-2017 нр.

Адреса приймальної комісії ХНУ: м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 3, вестибюль,
тел. (03822) 2-37-55, 0671226860,
e-mail: pkkhnu@ukr.net, skype: pkkhnu1

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет