ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА
Міжнародний науковий фаховий журнал 

ГОЛОВНА СТОРIНКА

КАФЕДРА

Архів номерів

Редколегія

Видавнича етика

ЦППП

Політика рецензування

Контакти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (щоквартально).

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад».

З лютого 2014 року публікація англомовної онлайн-версії журналу «Порівняльна професійна педагогіка» здійснюється видавництвом De Gruyter Open (Німеччина) “Comparative Professional Pedagogy”. Online ISSN 2353-9518.

Мета видання :
Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.

Проблематика дослідження:
- теоретико-методологічні засади педагогічної компаративістики;
- сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти у світовому просторі;
- розвиток освітніх систем у зарубіжному досвіді;
- порівняльний аналіз освітнього процесу у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти різних рівнів акредитації;
- теорія і практика організації навчально-пізнавальної, дослідницької, самостійної діяльності в різних закладах освіти у зарубіжній практиці;
- пошук ефективних шляхів наукового вивчення і коригування сучасних процесів, що відбуваються в світовій педагогіці й освітній політиці;
- вивчення та узагальнення позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері виховання;
- методичні аспекти іншомовної підготовки у системі освіти провідних країн світу..

Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 23 міжнародних наукометричних баз:
Baidu Scholar
Cabell’s Directory
CEJSH (The CentralEuropeanJournalofSocialSciences and Humanities)
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
ERIC (Education Resources Information Center)
Genamics Journal Seek
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
ResearchGate
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WanFang Data
WorldCat (OCLC)

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ.

Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються до 20 лютого/20 травня/1 вересня/20 листопада на електронну скриньку comprofped@gmail.com

З вимогами оформлення та подання рукописів Ви можете ознайомитися на сайті

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет