ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ! Skype: pkkhnu1
(пн-пт 8.00-18.00, сб 8.00 - 15.00)

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

У 2016 році, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Хмельницький національний університет проводить набір на навчання на денну, заочну (дистанційну) форми навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста або магістра за рахунок коштів державного бюджету України та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Хмельницький нацiональний унiверситет

Хмельницький національний університет

найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад. Здійснює освітню діяльність за широким спектром напрямів підготовки, проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий рівень акредитації – IV, та все необхідне для підготовки фахівців високої кваліфікації: розвинену інфраструктуру, досвідчений професорсько-викладацький склад (70 докторів та 440 кандидатів наук), прекрасну бібліотеку, потужну комп’ютерну базу, багаторічний досвід освітньої та наукової діяльності. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють сім факультетів, де за 45 спеціальностями навчається майже 8 тисяч студентів.

Ліцензія серія АЕ № 636827 від 19.06.2015 року.

Хмельницький нацiональний унiверситет

Факультет економіки і управлінняФЕУ
Гуманітарно-педагогічний факультетГПФ
Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних системФПКТС
Факультет міжнародних відносинФМВ
Факультет інженерної механікиФІМ
Факультет технологій і дизайнуФТД
Факультет заочно-дистанційного навчанняФЗДН

Хмельницький нацiональний унiверситет