Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізовані ради

Наука в університеті

Аспірантура, докторатура

Вчена рада

Наукові школи

Наукові напрямки

Наукові розробки

Міжнародні зв`язки

Наукові видання та публiкацiї

Наукові конференції університету

Анонси наукових заходiв

Наукові лабораторії, центри

Наукове товариство студентів і молодих вчених

Університетський навчально-практичний центр

Партнери університету

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Вчена рада

Список членів Вченої ради Хмельницького національного університету

1. Скиба М.Є. – ректор університету
2. Сілін Р.І. - професор кафедри технології машинобудування
3. Войнаренко М.П. –перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи
4. Йохна М.А. – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Матюх С.А. - проректор з науково-педагогічної роботи
6. Нижник В.М. – проректор з науково-педагогічної роботи
7. Фомов А.Д. – проректор з АГР та ВН
8. Бондаренко М.І. – декан факультету економіки і управління
9. Домбровський А.Б. – декан факультету технологій і дизайну
10. Мазур М.П. – декан факультету дистанційного навчання
11. Олександренко В.П. – декан факультету інженерної механіки
12. Савенко О.С. - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем
13. Станіславова Л.Л. – декан гуманітарно-педагогічного факультету
14. Третько В.В. – декан факультету міжнародних відносин
15. Корнік Н. Л. – головний бухгалтер
16. Айвазян О.Б. – директор бібліотеки
17. Бедратюк Л.П. - зав. Кафедри програмної інженерії
18. Бідюк Н.М. – завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання
19. Ведерников М.Д. – завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці
20. Григорук П.М. - професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці
21. Диха О.В. – завідувач кафедри зносостійкості машин
22. Журба І.Є. - зав. Кафедри міжнародної інформації та країнознавства
23. Каньковський І.Є. – зав. Кафедри теорії та методики професійного і трудового навчання
24. Кармаліта А.К. - завідувач кафедри дизайну
25. Карпенко В.Л. - голова комітету Вільної профспілки працівників університету
26. Кіницький Я.Т. – завідувач кафедри машинознавства
27. Кльоц Ю.П. - начальник інформаційно-комп’ютерного центру
28. Ковальчук С.В. - зав. Кафедри маркетингу і товарознавства
29. Косенков В.Д. - зав. Кафедри фізики та електротехніки
30. Косіюк М.М. - начальник центру інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників
31. Костогриз С.Г. – професор кафедри машинознавства
32. Красильникова Г.В. - зав. Відділом якості освіти
33. Лопатовський В.Г. – відповідальний секретар приймальної комісії
34. Лук’янова В.В. - зав. Кафедри економіки підприємства і підприємництва
35. Любохинець Л.С. - зав. Навчально-методичним відділом
36. Мартинюк В.В. - зав. Кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій
37. Мартинюк І.С. – начальник відділу кадрового та юридичного забезпечення
38. Міронова Н.Г. - зав. Кафедри екології
39. Орлов О.О. - проф. кафедри економіки підприємства і підприємництва
40. Петрук Н.К. - зав. Кафедри філософії та політології
41. Поліщук О.С. - в.о. зав. Кафедри машин і апаратів
42. Поморова О.В. – завідувач кафедри системного програмування
43. Потапчук Є.М. – завідувач кафедри практичної психології та педагогіки
44. Приступа М.І. - директор центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та довузівської підготовки
45. Романовська Л.І. – завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки
46. Самолюк О.Г. - завідувач навчальної частини
47. Свіргунець Є.М. - голова Ради ветеранів університету
48. Скоробогата Л.В. - в.о. зав. Кафедри обліку та аудиту
49. Славінська А.Л. – завідувач кафедри технології і конструювання швейних виробів
50. Солтик О.О. – в.о. завідувача кафедри фізичного виховання
51. Сорокатий Р.В. – завідувач кафедри інформаційних технологій проектування
52. Тебляшкіна Л.І. - учений секретар Вченої ради
53. Торчинський М.М. - зав. Кафедри української філології
54. Тюріна Н.А. - зав. Кафедри економіки, менеджменту та адміністрування
55. Хрущ Н.А. - зав. Кафедри фінансів і банківської справи
56. Вичавка А.А. - голова профкому студентів
57. Герасимчук М.М.
58. Гуменюк С.М.
59. Козак А.С. - студентка, гр. ФУМ-11-1
60. Кошельник В.Ю.
61. Марцонь С.А.
62. Подокопна О.Я. - студентка
63. Севастьянова М.Ю.

Рішення вченої ради

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Основні завдання щодо формування контингенту студентів на 2015-2016 н.р»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29 жовтня 2015 року «Розвиток системи студентського самоврядування у контексті ЗУ "Про вищу освіту"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.10.2015 року Про підсумки першого етапу імплементації Закону України "Про вищу освіту" у Хмельницькому національному університеті

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 26.11.2015 року Про результати педагогічного експерименту з дистанційного навчання у 2011-2015 роках і перспективи розвитку ДН у ХНУ

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 14.12.2015 року з питання «Затвердження Правил прийому до Хмельницького національного університету у 2016 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.12.2015 року про підсумки міжнародної діяльності університету у 2015 р. та завдання з ЇЇ розвитку на 2016 рік

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.12.2015 року Про моніторинг прозорості Хмельницького національного університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про навчальні досягнення студентів у осінньому семестрі 2015-2016 н.р. та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2015-2016 н.р» від 28 січня 2016 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25 лютого 2016 року щодо «Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті»

Рішення Вченої ради від 31.03.2016 року про виконання Комплексної програми розвитку університету на 2009-2015 рр. та затвердження стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020 рр.

Рішення Вченої ради університету від 31.03.2016 р. «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2015-2016 н.р.»

Рішення Вченої ради університету щодо запобігання та виявлення плагіату в працях здобувачів вищої освіти та працівників університету від 28.04.2016 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.05.2016 р. З питання «Аналіз змісту освіти ат його оновлення в контексті нового переліку спеціальностей»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 01.09.2016, протокол №1 «Про заходи щодо удосконалення профорієнтаційної роботи в університеті»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.09.2016 «Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового 2016-2017 навчального року»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 28.10.2016 «Аналіз стану рейтингу університету в консолідованому рейтингу ВНЗ України у 2016 році »

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про затвердження Правил прийому до університету у 2017 році » протокол №6

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про підготовку кафедри хімії до акредитації напряму підготовки 6.040101 Хімія* та ліцензування спеціальності 102 Хімія » протокол №6

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.12.2016 з питання «Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2016 р. та завдання з її розвитку на 2017 р.»

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет