Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізовані ради

Наука в університеті

Аспірантура, докторатура

Наукові школи

Наукові напрямки

Наукові розробки

Міжнародні зв`язки

Наукові видання та публiкацiї

Наукові конференції університету

Анонси наукових заходiв

Наукові лабораторії, центри

Наукове товариство студентів і молодих вчених

Університетський навчально-практичний центр

Партнери університету

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Міжнародні зв`язки

Сьогодні географія міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету охоплює такі країни, як Австрія, Білорусь, Іспанія, Казахстан, Китай, Литва, Німеччина, Польща, Росія, США тощо. Тісною і плідною є співпраця з навчальними закладами Польщі — Краківською політехнікою ім. Т.Костюшка, Ченстоховським технічним університетом, Краківським університетом економіки, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині, Лодзьким університетом.

Розширюються і поглиблюються зв'язки нашого закладу з Унівеситетом Кобленц-Ландау (Німеччина), Новосибірським державним педагогічним університетом (Росія), Московським міським педагогічним університетом (Росія), Харбінським політехнічним університетом (Китай), Технологічним університетом м. Кєльце “Політехніка Свєнтокшиська” (Польща), Західно-Казахстанським аграрно-технічним університетом ім. Жангір Хана (Казахстан), Тбіліським державним університетом ім. І.Явакішвілі (Грузія), Кутаїським державним університетом ім. А.Церетелі (Грузія).

Важливим напрямом наукової діяльності Хмельницького національного університету є реалізація міжнародних проектів “Перепідготовка та працевлаштування офіцерів запасу”, “Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту”, “Дослідження стаціонарних і нестаціонарних коливань роторних систем при виникненні гідродинамічних ефектів”, “Дослідження електрокерованих нанорозмірних компаундів і можливості їх застосування в безрезонансних кріпильних пристроях для тестування виробів електронної техніки на вібро- та удароміцність”, “Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації”, “Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для Національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю”, “Створення глобального мультифункціонального електронного уряду і моделювання політичних досліджень, формування науково-практичної спільноти», «Науково-технічне об’єднання щодо нетехнологічних інновацій, засноване на теоретичних та практичних аспектах Словаччини та України”.

За активну співпрацю та впровадження сучасних інформаційних технологій SolidWorks у навчальний процес Хмельницький національний університет отримав безпрецедентний на території України грант від корпорації SolidWorks Corp. (США) та від компанії Інтерсед Україна (м. Київ) ліцензію на 500 робочих місць на використання системи автоматизованого проектування SolidWorks Education Edition 2010-2011. Крім цього, університет є також першим університетом в Україні, який має право надавати ліцензійні версії САПР SolidWorks студентам та викладачам для роботи на домашніх комп’ютерах.

З 2010 року Хмельницький національний університет є асоційованим членом спільноти Erasmus Mundus, що дає унікальну можливість студентам навчатися у провідних європейських університетах. Мета програми Erasmus Mundus полягає в обміні студентами, знаннями та навичками у сфері вищої освіти, що досягається за рахунок розвитку партнерських відносин, університетських обмінів та схеми академічної мобільності студентів між європейськими вищими навчальними закладами та установами країн третього світу.

Міжнародні зв'язки Хмельницького національного університету стають у нагоді в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів із залученням відомих вітчизняних та іноземних вчених. Такі заходи забезпечують студентам і науково-педагогічному складу університету доступ до передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволяють обмінюватись досвідом та застосовувати на практиці здобуті знання.

Університет співпрацює з міжнародними організаціями та бере участь у різноманітних міжнародних заходах, що дає можливість забезпечувати європейські та світові стандарти якості роботи, суттєво розширювати горизонти діяльності. На базі університету успішно діють такі міжнародні наукові організації, як Національний комітет України з машинознавства Світової Організації ІФТОМ, Філія Міжнародної Академії інформаціології, Асоціація “Тісол-Україна”.

Університет бере активну участь у діяльності Асоціації “Поділля-Перший”, яка вперше на Поділлі і в Україні впроваджує прогресивні кластерні моделі об’єднання підприємців окремих галузей промисловості для підвищення їх конкурентноздатності та економічного розвитку регіону. Асоціація була створена за ініціативи волонтера Корпусу миру США Вольфганга Прайса, а її президентом був обраний д.т.н., проф. Сілін Р.І. У регіональних та міжнародних економічних форумах, що були організовані Асоціацією, брали участь вчені, бізнесмени та державні діячі з Америки, Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, а також міністри уряду України. Перші кластери, створені у швейній, будівельній та харчовій галузях промисловості, а також у туризмі, знайшли своє продовження і впровадження в інших регіонах України.

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет