Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізовані ради

Наука в університеті

Аспірантура, докторатура

Вчена рада

Наукові школи

Наукові напрямки

Наукові розробки

Міжнародні зв`язки

Наукові видання та публiкацiї

Наукові конференції університету

Анонси наукових заходiв

Наукові лабораторії, центри

Наукове товариство студентів і молодих вчених

Університетський навчально-практичний центр

Партнери університету

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Наукові конференції університету

План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів у Хмельницькому національному університеті

Міжнародні конференції

1. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами:концепції, стратегії та інновації розвитку» - м. Хмельницький 19-21 травня 2016 р.
Хмельницький національний університет, каф. Бухгалтерський облік і аудит м.Хмельницький, вул. Інститутська,11, 29016
e-mail: r-skaluk@i.ua

2. Економічний форум «Підприємництво і маркетинг у 21 ст.» (в його рамках конференція) ХV Міжнародна науково -практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах» - м.Одеса 23-25 вересня 2016 р.
Хмельницький національний університет м. Хмельницький вул. Інститутська 11, каф. Економіки підприємства і підприємництва,
тел. 0673828194

3. Економічний форум «Підприємництво і маркетинг у 21 ст.» (в його рамках – конференція) XІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» - м. Одеса 23-25 вересня 2016 р.
Хмельницький національний університет м. Хмельницький вул. Інститутська 11, каф. Маркетингу і товарознавства,
тел.0679668660
e-mail: market_konf@ukr.net

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» -м. Хмельницький, 6-8 жовтня 2016 р.
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький вул. Інститутська 11 Кафедра фінансів та банківської справи
тел. 067-99-113-20
e-mail konf.fbs@gmail.com

Всеукраїнські конференції

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» - м. Хмельницький 20-21 квітня 2016 р.
Хмельницький національний університет, кафедра практичної психології та педагогіки 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, тел. (067) 3807878 e-mail: kafedrapip@ukr.net

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство,держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» - м. Хмельницький 16-17 вересня 2016 р.
Хмельницький національний університет, кафедра філософії і політології 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, тел. (096) 933-42-89 е-mail: khnu@online.ua

Семінари

1. Міжнародний науково-педагогічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» - квітень 2015
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016 Тел.: 0677919574
E-mail: kafedra_pim@hotmail.com

2. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Ефективне використання сучасних навчально-методичних комплексів із вивчення англійської мови у ВНЗ» - м. Хмельницький, жовтень 2016 р.
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016
Тел.: 0677919574
E-mail: kafedra_pim@hotmail.com

3.Всеукраїнський науково-методичний семінар "Сучасні технології та обладнання у виробництві" - м. Хмельницький, 21 жовтня 2016р.
Хмельницький національний університет
Кафедра машин та апаратів
тел. (096)439-46-79
е-mail: tromanec@gmail.com

Інтернет - конференції

1. І Науково-практична Інтернет -конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави» - м. Хмельницький 20 листопада 2016р.
Хмельницький національний університет, кафедра машин і апаратів м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016 E-mail: g_drapak@i.ua

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет