Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізовані ради

Наука в університеті

Аспірантура, докторатура

Наукові школи

Наукові напрямки

Наукові розробки

Міжнародні зв`язки

Наукові видання та публiкацiї

Наукові конференції університету

Анонси наукових заходiв

Наукові лабораторії, центри

Наукове товариство студентів і молодих вчених

Університетський навчально-практичний центр

Партнери університету

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Наукові лабораторії, центри

• Лабораторiя кластерних дослiджень в економiцi

• Лабораторiя енергозберiгаючих технологiй

• Лабораторiя теоретичної та експериментальної трибологiї

• Лабораторiя прогресивних методiв змiцнення поверхонь

• Навчально-науково-виробничий центр "Паралельних обчислень"

• Науковий парк "Iнновацiйний розвиток Подiлля" (проект)

• Лабораторiя з розробки механiзмiв регулювання

• Науковий випробувально-експериментальний центр

• Лабораторiя промисловоi хiмiї

• Лабораторiя динамiки i мiцностi структурно-складних технiчних систем

• Лабораторiя композицiйних матерiалiв

• Лабораторiя медико-бiологiчних дослiджень

• Центр iнновацiйних технологiй змiцнення матерiалiв

• Центр порівняльної професійної педагоіки

• Подільський науковий фізико-технологічний центр

• Лабораторія досліджень мінералів

• Лабораторія інноваційних радіоелектронних і вимірювальних технологій

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет