Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

Про унiверситет

Керівництво

Вчена рада

Ректорат

Інститути, факультети

Відділи та підрозділи

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Інститути, факультети

Факультет Економіки і управління

- Кафедра економічної теорії

- Кафедра економіки підприємства і підприємництва

- Кафедра менеджменту

- Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

- Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

- Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

- Кафедра управління персоналом і економіка праці

- Кафедра маркетингу

- Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Гуманітарно-педагогічний факультет

- Психології та педагогіки

- Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

- Кафедра теорії та методики трудового і професійного навчання

- Кафедра екології

- Кафедра української філології

- Кафедра слов’янської філології

- Кафедра здоров'я людини

Факультет інженерної механіки

- Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

- Кафедра основ проектування

- Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

- Кафедра зносостійкості і надійності машин

- Кафедра технології машинобудування

- Кафедра машин та апаратів

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем

- Кафедра фізики і електротехніки

- Кафедра телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій

- Кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування

- Кафедра кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж

- Кафедра телекомунікацій та радіотехніки

- Кафедра інженерії програмного забезпечення

- Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

- Кафедра прикладної математики і соціальної інформатики

- Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Факультет технологій та дизайну

- Кафедра хімічної технології

- Кафедра хімії

- Кафедра технології і конструювання швейних виробів

- Кафедра технології і конструювання виробів із шкіри

- Кафедра дизайну

Факультет міжнародних відносин

- Кафедра міжнародної інформації та країнознавства (відділення міжнародної інформації)

- Кафедра міжнародних економічних відносин

- Кафедра перекладу

- Кафедра міжнародної інформації та країнознавства (відділення країнознавства і туризму)

- Кафедра практики іноземної мови та методики викладання

- Кафедра іноземної філології

Факультет заочно-дистанційного навчання

- Кафедра післядипломної економічної освіти

- Кафедра філософії і політології

- Кафедра фізичного виховання

- Підготовче відділення

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет