Кафедра хімії

Завідувач кафедри хімії:
доктор технічних наук,
професор
Карван Світлана Анатоліївна

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

КАФЕДРА ХІМІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ та ДИЗАЙНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує вас, талановитих, цілеспрямованих
молодих людей, до навчання!


за напрямом підготовки та спеціальністю 102 «Хімія»

Спеціалізація: «Хімія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з хімії, (4 роки навчання).

За проектом Правил прийому до ХНУ для вступу на вказаний напрям підготовки враховують Сертифікати:
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хiмiя або біологія
4. Документ про середню освіту

Хімічні дисципліни (загальна, неорганічна і органічна хімія) викладаються з 1962 року, з моменту відкриття Хмельницького загально-технічного факультету. В 1967 році від кафедри загально-наукових дисциплін була відокремлена кафедра хімії і фізики. Її завідуючим був обраний к.х.н., доц. Пастушак М.О. Так, в 1969 році на кафедрі вже працювало 11 викладачів і 8 лаборантів, котрі вели 10 хімічних дисциплін. На етапі становлення кафедри основна увага зосереджувалась на створенні матеріальної бази і науково-методичне забезпечення учбового процесу. З цього часу на кафедрі почала формуватися і науково-дослідна робота, молоді викладачі інтенсивно працювали над завершенням своїх дисертаційних робіт. За 5 років було захищено п'ять кандидатських дисертацій і кафедра хімії досягла найвищого рівня кваліфікації викладачів в інституті. З 1973 по 1980 рік кафедрою завідував Каратєєв А.М. В 1980 році кафедру очолив доц. Венгржановський В.А., який працював на цій посаді до 1989 року, коли його обрали деканом технологічного факультету. В цей час сформувались наукові напрямки: дослідження каталітичних систем для пластифікаторів та еластомерів (група під керівництвом Каратеева А.М.), синтез і дослідження антипіренів (Венгржановський В.А., Кириченко В.І., Пастушак М.О.), сорбції іонів важких металів (Хрящевський В.М., Квашенко А.П., Баран Б.А.).

Кафедра створила умови для роботи над дисертацією Каратєєву А.М., який значну частину експериментальних досліджень провів на обладнанні інституту хімічної фізики АН СРСР і в 1978 році захистив докторську дисертацію.

В 1989 році на посаду завідуючого кафедрою було запрошено д.х.н., проф. Мигалину Ю.В. В 1994 році на посаду виконуючого обов’язки завідуючого кафедрою було призначено доц. Хрящевського В.М. Під час його перебування на цій посаді викладачі кафедри успішно продовжували роботу по вдосконаленню учбового процесу, поповненню учбово-методичної бази кафедри та наукових досліджень.

З 1.01.2011 по 31.12.11 обов’язки завідуючого кафедрою виконувала доцент Бубенщикова Г.Т. За цей період було розпочату роботу з ліцензування нового напряму навчання «Хімія», розроблені і впровадженні у навчальний процес нові навчальні дисципліни «Фізико-хімічні основи чистих виробництв» і «Фізико-хімічні основи нанотехнологій».

З січня 2012 року кафедру хімії очолює доц. Ткачук Г.С., зусиллями якої на кафедри було завершено роботу з ліцензування напряму навчання «Хімія*».

З вересня 2015кафедру очолює проф. Карван С.А.

Викладачі кафедри публікують щорічно навчальні посібники і монографії, близько 10-15 наукових статей в фахових науково-технічних журналах в Україні і за кордоном, близько 30 тез доповідей в збірниках наукових конференцій, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, в тому числі в Росії, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Туреччині, налагоджують наукові стосунки і спільні проекти з колегами з країн Європи.

Наукові напрямки кафедри


• Спрямований синтез нових органічних сполук.
• Дослідження сорбційних властивостей нових синтетичних і природних сорбентів та розробка технології очищення стічних вод.
• Дослідження фізико-хімічних процесів в текстильному матеріалознавстві.
• Застосування нанотехнологій в хімічній і текстильній промисловості.
• Одержання нових мастильних матеріалів та біопалив з технічних олій.
• Розробка сучасних дидактичних основ вивчення і викладання хімії і дисциплін хімічного характеру у ВНЗ.

Структура

З вересня 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук професор Карван Світлана Анатоліївна. Нині кафедра хімії налічує 12 співробітників, з них 9 викладачів. На кафедрі працює 2 доктори наук, 7 кандидатів наук.

Співробітники

Ткачук Ганна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії

Кириченко Віктор Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії

Карван Світлана Анатоліївна доктор технічних наук, професор кафедри хімії

Рокицька Валентина Йосипівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії

Березюк Оксана Ярославівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри

Ганзюк Алла Ярославівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії

Байдич Людмила Едуардівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії

Бойко Оксана Георгіївна, старший викладач кафедри хімії

Магдійчук Майя Петрівна, завідувач лабораторіями кафедри хімії

Нездоровіна Людмила Григорівна, інженер І категорії кафедри хімії

Маліончук Оксана Вячеславівна, інженер І категорії кафедри хімії

Матвейцова Дарія Сергіївна, аспірант кафедри хімії

Адреса: 29016, м.Хмельницький, вул. Кам’янецька 112/1, Хмельницький національний університет, 2-й учбовий корпус, ауд. 2-208

Телефони: 12-95 (внутрішній телефон), (068)2076768, (063)4147893

Адреса ел.пошти: kafchemistry@khnu.km.ua

Адреса зовнішнього сайту: http://www.khnu.km.ua/root/kaf/chemistry/index.htm