Хмельницький нацiональний унiверситет

КНИГА ПОШАНИ

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ЦИВIЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ І АКРЕДИТАЦІЯ

КОНКУРСНА КОМIСIЯ

НОВИЙ САЙТ (ТЕСТУВАННЯ)

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Висновки експертів

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03020601 «Міжнародний бізнес» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» та «спеціаліст» за спеціальністю 7.02020701 «Дизайн» у Хмельницькому національному університеті .

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України напряму "Інформатика" про підсумки акредитаційної експертизи

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України напряму "Товарознавство і торговельне підприємництво" про підсумки акредитаційної експертизи

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освінню діяльність з підготовки другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 8.01010401 "Професійна освіта (транспорт)"

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освінню діяльність з підготовки другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 8.03020501 "Країнознавство"

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи спеціальності 8.05010102 "Інформаційні технології проектування" галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.040101 "Хімія*" у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освітню діяльність з підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет