Висновки експертів

Висновки експертів

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03020601 «Міжнародний бізнес» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» та «спеціаліст» за спеціальністю 7.02020701 «Дизайн» у Хмельницькому національному університеті .

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України напряму "Інформатика" про підсумки акредитаційної експертизи

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України напряму "Товарознавство і торговельне підприємництво" про підсумки акредитаційної експертизи

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освінню діяльність з підготовки другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 8.01010401 "Професійна освіта (транспорт)"

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освінню діяльність з підготовки другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 8.03020501 "Країнознавство"

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи спеціальності 8.05010102 "Інформаційні технології проектування" галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.040101 "Хімія*" у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освітню діяльність з підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо відповідності показників діяльності Хмельницького національного університету та та кафедри інженерії програмного забезпечення Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо відповідності показників діяльності Хмельницького національного університету та кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо відповідності показників діяльності Хмельницького національного університету та кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Оптова і роздрібна торгівля» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти