Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів автотранспортного профілю

Виробнича практика – невід’ємна складова освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю «Професійна навчання. Транспорт», яка традиційно проходить на 4 курсі впродовж трьох тижнів.

У період з 24 листопада по 14 грудня 2016 року студенти групи ПОа-13-1 проходили виробничу практику на базі провідних авторемонтних та автотранспортних підприємств м. Хмельницького:
- ПАТ «Хмельниччина-Авто»;
- ПП «Громов»;
- ТОВ «Ауді – Центр Хмельницький »;
- ГРАНД МОТОР – Тойота Центр Хмельницький.

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

ТОВ «Audi – Цент Хмельницький »

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

ПАТ «Хмельниччина авто»

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

ГРАНД МОТОР – Тойота Центр Хмельницкий

Метою виробничої практики було:
- закріплення і поглиблення теоретичних знань з експлуатації і ремонту автомобілів;
- ознайомлення студентів з технологіями ремонту, технічного обслуговування і діагностування автомобілів та їх агрегатів;
- набуття досвіду організацій технологічних процесів, застосування сучасного технологічного обладнання для технічного сервісу автомобілів;

Основні завдання:
- отримання і закріплення навичок самостійного вирішення питань організацій ремонту майстерні, цеху, дільниці в умовах реального виробництва;
- набуття досвіту і навичок самостійного виконання технологічних операцій визначення технічного стану деталей, механізмів, вузлів і агрегатів, технічного обслуговування та діагностування;
- докладне ознайомлення з усіма видами документації, порядком їх розроблення та оформлення;

Весь період умовно був поділений на три етапи:
1) ознайомчий (загальне ознайомлення з авторемонтним або автотранспортним підприємством);
2) виробничий (вивчення організації роботи одного або декількох структурних підрозділів підприємства).

Усі студенти намагались проявити себе під час практики якнайкраще. Вони не тільки брали участь у виконанні виробничих завдань, а й у громадському житті виробничих колективів.

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Очищення турбокомпресора в умовах ПП «Громов» проводить Підлапушний Сергій

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Технічне обслуговування турбокомпресора в умовах ПП «Громов» проводить Довгань Петро та Наконечний Сергій

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Технічне обслуговування ходової частини автомобіля LahdRover проводять Домбровський Олександр та Гриньков Дмитро в умовах підприємства ТОВ «Ауді – Центр Хмельницький»;

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Технічне обслуговуванняавтомобілів проводить Павлов Павло в умовах підприємства ПАТ «Хмельниччина - Авто»

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Технічне обслуговування автомобілів Toyota проводить Лукашенко Олексій та Труш Анатолій в умовах підприємства «ГРАНД МОТОР – Toyota Центр Хмельницький»

3) Заключним етапом практики було проведення звітної конференції, на якій студенти інформували про результати своєї роботи під час практики.

Виробнича практика майбутніх інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. Хмельницький нацiональний унiверситет

Студенти групи ПОа-13-1 після захисту звітів з виробничої практики

Храпач Д. М.,
керівник практики,
майстер виробничого навчання
кафедри теорії та методики
трудового і професійного навчання