Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Лiтопис унiверситету

РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

На базі Хмельницького національного університету з 3 по 5 квітня 2017 року проходила VIІI-а робоча зустріч «Розроблення моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти для вищих навчальних закладів України», яка є частиною виконання робіт з реалізації міжнародного проекту QUAERE: «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» у рамках програми Erasmus+ «Розвиток потенціалу вищої освіти» (реєстраційний номер проекту 562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP).

Мета проекту QUAERE – це підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проект спрямовано на розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти, стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах, впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Учасниками проекту є Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація студентського самоврядування провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Локальний координатор проекту – доцент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету Світлана Григорук.

Програма зустрічі передбачала розроблення проекту базової уніфікованої моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти для вищих навчальних закладів України.

Відкриття заходу відбулось 3 квітня і розпочалось із вітального слова ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора Миколи Скиби, який наголосив на важливості таких проектів та побажав приємних вражень від ознайомлення з нашим університетом та Подільським краєм, а також плідної співпраці.

Директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров закликав присутніх приділити цьому проекту значну увагу для побудови системи якості, а всім учасникам побажав порозумітись і сформулювати цілі та ідеї.

Представник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Володимир Медведєв підкреслив важливість створення моделі забезпечення внутрішньої якості вищої освіти та висловив сподівання на плідну співпрацю, яка піде на користь нашому суспільству та державі в цілому.

Координатор проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич (Вроцлавський технічний університет, Польща) також підкреслив важливість таких проектів в Україні, висловив надію на плідну працю та побажав учасникам успіхів.

Координатор робочого пакету Сергій Чернишенко наголосив на тому, що немає стандартів та конкретних правил розвитку освіти у окремо взятому університеті, однак такі проекти пропагують ідеї, завдяки чому можна покращити якість освіти.

Завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти ХНУ Ганна Красильникова презентувала роботу відділу.

Відповідно до програми робочої зустрічі 3-4 квітня здійснювався аналіз моделей системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти українських університетів-партнерів проекту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Бердянський державний педагогічний університет, Сумський державний університет, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, ДВНЗ "Національний гірничий університет" (м. Дніпро)) та європейських партнерів: університет Патрас (Греція), університет Кобленц-Ландау (Німеччина) із коментарями помічника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олени Панич.

4 квітня відбувся круглий стіл: «Розроблення загальної рамкової моделі системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ВНЗ України».

5 квітня учасники зустрічі розробляли навчальний курс із внутрішнього забезпечення якості вищої освіти для системи перепідготовки кадрів та матеріали для тренінгів працівників університету із системи забезпечення якості освіти.

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет