РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

На базі Хмельницького національного університету з 3 по 5 квітня 2017 року проходила VIІI-а робоча зустріч «Розроблення моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти для вищих навчальних закладів України», яка є частиною виконання робіт з реалізації міжнародного проекту QUAERE: «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» у рамках програми Erasmus+ «Розвиток потенціалу вищої освіти» (реєстраційний номер проекту 562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP).

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Мета проекту QUAERE – це підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проект спрямовано на розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти, стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах, впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Учасниками проекту є Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація студентського самоврядування провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Локальний координатор проекту – доцент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету Світлана Григорук.

Програма зустрічі передбачала розроблення проекту базової уніфікованої моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти для вищих навчальних закладів України.

Відкриття заходу відбулось 3 квітня і розпочалось із вітального слова ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора Миколи Скиби, який наголосив на важливості таких проектів та побажав приємних вражень від ознайомлення з нашим університетом та Подільським краєм, а також плідної співпраці.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров закликав присутніх приділити цьому проекту значну увагу для побудови системи якості, а всім учасникам побажав порозумітись і сформулювати цілі та ідеї.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Представник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Володимир Медведєв підкреслив важливість створення моделі забезпечення внутрішньої якості вищої освіти та висловив сподівання на плідну співпрацю, яка піде на користь нашому суспільству та державі в цілому.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Координатор проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич (Вроцлавський технічний університет, Польща) також підкреслив важливість таких проектів в Україні, висловив надію на плідну працю та побажав учасникам успіхів.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Координатор робочого пакету Сергій Чернишенко наголосив на тому, що немає стандартів та конкретних правил розвитку освіти у окремо взятому університеті, однак такі проекти пропагують ідеї, завдяки чому можна покращити якість освіти.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти ХНУ Ганна Красильникова презентувала роботу відділу.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Відповідно до програми робочої зустрічі 3-4 квітня здійснювався аналіз моделей системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти українських університетів-партнерів проекту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Бердянський державний педагогічний університет, Сумський державний університет, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, ДВНЗ "Національний гірничий університет" (м. Дніпро)) та європейських партнерів: університет Патрас (Греція), університет Кобленц-Ландау (Німеччина) із коментарями помічника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олени Панич.

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

4 квітня відбувся круглий стіл: «Розроблення загальної рамкової моделі системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ВНЗ України».

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

Хмельницький нацiональний унiверситет. РОБОЧА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ QUAERE ПРОГРАМИ ERASMUS+

5 квітня учасники зустрічі розробляли навчальний курс із внутрішнього забезпечення якості вищої освіти для системи перепідготовки кадрів та матеріали для тренінгів працівників університету із системи забезпечення якості освіти.