Участь науковців ХНУ у XXI Міжнародній виставці ELCOM UKRAINE 2017

11 квітня 2017 року делегація Хмельницького національного університету брала участь в роботі міжнародної виставки Еlcom Ukraine 2017, яка проходила у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" м. Київ. Організаторами виставки виступили Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і компанія «Евроіндекс».

Основна задача виставки полягала у представленні споживачеві сучасних рішень в галузі енергетики, електроніки, енергоефективності та автоматизації з метою підтримки української промисловості, поліпшення виробничих потужностей та виклику Уряду України на шляху модернізації суспільної інфраструктури і впровадження енергоефективності у всіх сферах життя.

Цьогорічна виставка – грандіозний масштабний захід, у якому представлено 242 експонати з 11 країн світу, зокрема Австрії, Білорусі, Китаю, Кореї, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Туреччини, Швеції та України. Невід’ємною частиною виставки стала програма професійних конференцій, презентацій і семінарів. Крім того, в ході роботи виставки учасники неодмінно використовують її майданчик як платформу для переговорів, обміну досвідом з метою безпосередньої зустрічі обох сторін бізнесу – попиту і пропозиції.

Делегація Хмельницького національного університету у складі начальника науково-дослідної частини д.т.н., професора Бойка Ю.М. та завідувача кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій д.т.н., професора Мартинюка В.В., взяла участь у роботі виставки у відповідності до листа Хмельницької обласної державної адміністрації від 02.03.2017 № 03.02-487/17. У листі було зазначено, що представники Турецької Республіки, зокрема керівництво технопарку Університету «Хаджеттепе», звернулось з проханням організації зустрічі з потенційними Українськими партнерами, які діють у сферах електроніки та високих технологій.

Участь науковців ХНУ у XXI Міжнародній виставці
ELCOM UKRAINE 2017. Хмельницький нацiональний унiверситет

Хмельницький національний університет знаходиться у фарватері заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій у Хмельницький області, шляхом залучення альтернативних джерел електроенергії, розробки та патентування високоефективної системи відбору електричної енергії, яка підвищує коефіцієнт корисної дії сонячної фотовольтаїчної електростанції до 30%. Система запатентована і власником патенту є Хмельницький національний університет. Реалізація енергозберігаючих проектів дасть економічний поштовх механізмам соціально-економічної самодостатності Хмельницького національного університету, надасть можливість заощадити частину коштів, які університет витрачає на оплату електроенергії і направити їх на матеріально-технічну базу, культурні та соціальні потреби студентської громади, дозволить розпочати низку інноваційних проектів із залученням закордонних інвесторів Швеції, Туреччини, Італії, з якими досягнуто попередні домовленості про співпрацю. Отже, буде сформоване економічне підґрунтя притоку інвестицій у Хмельницьку область для створення нових робочих місць та розвитку відновлювальних джерел електроенергії. Крім того, реалізація проектів у сфері енергоефективності та автоматизації сприятиме підвищенню рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями «Електро-енергетика», «Електротехніка та електромеханіка», «Енергоменеджмент», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», яких на сьогодні гостро потребує економіка Хмельницької області та України в цілому.

Участь науковців ХНУ у XXI Міжнародній виставці
ELCOM UKRAINE 2017. Хмельницький нацiональний унiверситет

Участь науковців ХНУ у XXI Міжнародній виставці
ELCOM UKRAINE 2017. Хмельницький нацiональний унiверситет

Підписання договору про співпрацю між Хмельницьким національним університетом і Anadolu Plazma Teknology Energy Counseling Research Development Centre Industry And Trade Ltd Turkey

Саме ці актуальні для Хмельницького національного університету та Хмельницької області питання були обговорені з представниками Турецької Республіки в особі генерального менеджера Anadolu Plazma Teknology Energy Counseling Research Development Centre Industry And Trade Ltd Turkey паном Ibrahim Ibrahimoglu. У ході зустрічі турецькій стороні були презентовані наукові розробки Хмельницького національного університету в напрямку композиційних матеріалів, технологій безводневого азотування в тліючому розряді, систем контролю якості електрохімічних суперконденсаторів тощо, які отримали зацікавлення та схвалення.

За результатами зустрічі підписано договір про співпрацю. Представники Турецької сторони, із свого боку, висловили пропозицію щодо відвідання делегацією Хмельницького національного університету наукового центру університету Gazi University (Ankara, Turkey) з метою сумісної реалізації проектів в сферах енергетики та високих технологій.

Участь науковців ХНУ у XXI Міжнародній виставці
ELCOM UKRAINE 2017. Хмельницький нацiональний унiверситет

Участь науковців ХНУ у XXI Міжнародній виставці
ELCOM UKRAINE 2017. Хмельницький нацiональний унiверситет

Договір про співпрацю Хмельницького національного університету з Anadolu Plazma Teknology Energy Counseling Research Development Centre Industry And Trade Ltd Turkey

У ході роботи виставки були досягнуті домовленості з рядом фірм щодо їх залучення до створення у Хмельницькому національному університеті сучасних лабораторій з автоматизації технологічних процесів впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій у рамках відкриття в університеті спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Інформація НДЧ ХНУ