Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень»

28 квітня 2017 року у Хмельницькому національному університеті відбувся науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Спікером на семінарі виступила фахівець з навчання компанії Сlarivate Analytics пані Ірина Тихонкова. Координатором семінару від Хмельницького національного університету вступила науково-дослідна частина університету.

Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Хмельницький нацiональний унiверситет

Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Хмельницький нацiональний унiверситет

Логотип Сlarivate Analytics «MASTER JOURNAL LIST» і Web of Science

Доцільність проведеного семінару продиктована викликами сьогодення, які постають перед потужними навчальними закладами України, зокрема і внаслідок ґрунтовних змін у законодавчій базі. Такі зміни відбуваються в унісон з імплементацією норм Закону України “Про вищу освіту” і торкаються, зокрема, вимог до присудження вчених ступенів та вчених звань науково-педагогічним працівникам. Ще один вагомий аргумент – ключовим критерієм оцінювання вищого навчального закладу, який дозволить конкурувати йому на ринку освітніх послуг і наукових досягнень в найближчому майбутньому, є значення h-індексу за науково-метричними базами SCOPUS і Web of Science. Рівень цитування науковців університету в згаданих науково-метричних базах та активність в грантовій і держбюджетній науково-дослідній діяльності вже сьогодні визначає обличчя навчального закладу, формує відношення до нього та конкурентоспроможність випускників в контексті інтеграції України в європейський простір. Ті навчальні заклади, для яких основним пріоритетом діяльності стане саме розвиток наукової складової, участь у міжнародних грантових проектах, будуть спроможними витримати виклики сьогодення і стати дійсно культурно-науково-освітніми центрами на рівні регіонів та країни в цілому. Такі гострі питання були піднятті у ході дискусії з представником компанії Сlarivate Analytics пані Іриною Тихонковою. Сьогодні обличчя Хмельницького національного університету в науково-метричних базах формують h-індекси і цитування на роботи таких науковців університету як професора Качурика І.І., професора Романюка В.В., професора Каплуна В.Г., професора Бедратюка Л.П., професора Дихи О.В., професора Ройзмана В.П., професора Мартинюка В.В. які своїми науковими досягненнями та активністю створюють позитивний науковий імідж університету та збільшують вагу в науковому світі.

Присутні на семінарі науково-педагогічні працівники університету стали свідками ґрунтовної доповіді, у якій було розкрито можливості платформи Web of Science для апробації результатів наукових досліджень нанайвищому, світовому рівні.

Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Хмельницький нацiональний унiверситет

Презентаційний слайд до семінару

Пані Ірина представила нову концепцію компанії Сlarivate Analytics, яка з 2016 року завдяки процедурі ребрендінгу стала володарем прав на науково-метричну базу Web of Science шляхом відокремлення від медіа-холдінгу Thomson Reuters. Компанія започаткувала низку нових індексів цитування наукових продуктів шляхом розширення Сore Collection науково-метричної бази Web of Science. Особливу увагу заслуговує ініціатива Сlarivate Analytics у започаткуванні Emerging Sources Citation Index (ESCI) – бази даних наукових журналів регіонального рівня, яка є частиною Core Collection Web of Science. Поява цієї бази даних безпосередньо пов’язана з процесами глобалізації науки та наукової діяльності, розширенням наукових цитувань. Слід акцентувати увагу, що перевага у ESCI надається журналам соціо-гуманітарного спрямування. Журнали, які будуть включені у Emerging Sources Citation Index, можуть за 1-2 роки потрапити до Core Collection Web of Science.

Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Хмельницький нацiональний унiверситет

Презентація фахівця Сlarivate Analytics Ірини Тихонкової у Хмельницькому національному університеті

У ході презентації, яку вів перший проректор Хмельницького національного університету д.е.н., професор Войнаренко М.П., пані Ірина докладно розповіла про історію науково-метричної бази Web of Science, надала вичерпну інформацію щодо запобігання поширення хижацьких видань, поширення недоброчесної практики договірних цитувань, плагіату тощо. Цінною для нашого університету стала інформація, яка стосувалась критеріїв оцінювання журналу для Web of Science. Університет на даний час немає жодного наукового видання в науково-метричні базі Web of Science і SCOPUS. Отже, досвід входження журналів у Emerging Sources Citation Index від Web of Science є неоціненним для просування наших журналів у згадані науково-метричні бази. По суті, ця задача є пріоритетною для університету в найближчий час.

Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень». Хмельницький нацiональний унiверситет

Участь науково-педагогічних працівників університету в семінарі

Одним з вагомих важелів, який визначає науковий потенціал конкретного працівника, на сьогоднішньому етапі стає авторські ідентифікатори. Пані Ірина ґрунтовно висвітила особливості реєстрації в ідентифікаторах ResearcherID і Orcid. Реєстрація в перерахованих ідентифікаторах створює спосіб зв’язку дослідної діяльності з цими ідентифікаторами, дозволяє науковцю увійти в гнучку систему, яка оптимізує його наукову діяльність та дозволяє доступно отримати інформацію про передові наукові досягнення в предметній області досліджень; швидко і якісно цитуватись та підвищувати значущість своїх наукових досягнень, висвітлити здобутки автора і установи. Важлива також інформація про систему управління бібліографічною інформацією EndNote, яка дозволяє зручно і в стислі часові інтервали визначити коло цитувань, пов’язаних з науковою діяльністю науковця, акцентовано і адекватно отримати важливі та актуальні наукові роботи для здійснення досліджень і написання статті в наукові журнали.

Інформація НДЧ ХНУ