V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»

12-14 травня 2017 року у Хмельницькому національному університеті із виїздом у смт. Сатанів кафедрою менеджменту на чолі із проф. Йохною М.А. та кафедрою економіки, менеджменту та адміністрування на чолі із проф. Тюріною Н.М., за почесного головування оргкомітету проф. Скибою М.Є., була проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти».

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Співорганізаторами конференції виступили постійні партнери та колеги кафедр, зокрема: Спілка економістів України, Академія економічних наук, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Технологічний-природничий університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких, м. Бидгощ (Польща), Вища школа бізнесу м. Домброва Гурніча (Польща), Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (Грузія).

Широке коло учасників конференції охопило професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів України та Польщі, управлінців та працівників органів державної влади, представників ділових кіл.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Вітальні слова на відкритті конференції прозвучали від ректора Хмельницького національного університету, д-ра техн. наук, проф. Скиби М.Є.; першого проректора, проректора з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, д-ра екон. наук, проф. Войнаренка М.П.; зав. кафедри менеджменту, проректора з міжнародних зв’язків Хмельницького національного університету, д-ра екон. наук, проф. Йохни М.А.; зав. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету, канд. екон. наук, проф. Тюріної Н.М.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Пленарні та секційні засідання конференції були насичені цікавими доповідями, бурхливими обговореннями, жвавими дискусіями.

Особливий інтерес та безсумнівну зацікавленість аудиторії викликала доповідь директора Інституту економіки і прогнозування НАН України, д-ра екон. наук, проф., академіка НАН України Гейця В.М. на тему «Економіка України сьогодні: чому потрібно починати все спочатку?».

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Доповідь на тему управління в державотворчому секторі озвучив Олуйко В.М., голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, д-р наук з держ. упр-ня, проф.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Презентацію на актуальну для освітян тематику підготувала зав. каф. управління персоналом та економіки праці Харківського національного університету ім. С. Кузнеця, д-р екон. наук, проф. Назарова Г.В.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Власні погляди представили також учасники конференції з Академії суспільних наук м. Кракова (Польща) - Jaworska M., Tomasz Witecki, Viktoria Sak.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Доповідь щодо проблем підвищення ефективності планування на основі концепції маржинального підходу, перевірених та тісно пов’язаних із практикою реальних підприємств, представив д-р екон. наук, проф. кафедри маркетингу та товарознавства Хмельницького національного університету Орлов О.О.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Активне обговорення на теренах конференції викликала тематика доповіді Шершньової З.Є. канд. екон. наук, проф. каф. менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Активну участь в обговоренні актуальних питань менеджменту та маркетингу брали зав. кафедри маркетингу та товарознавства ХНУ, д-р екон. наук, проф. Ковальчук С.В., канд. екон. наук, проф. кафедри менеджменту ХНУ Рясних Є.Г., д-р екон. наук, проф. кафедри менеджменту Рудніченко Є.М. та інші.

Висока професійність учасників, доброзичлива атмосфера та оздоровче повітря смт. Сатанова створило неймовірний настрій, налаштувало на плідну співпрацю та об’єднання зусиль у вирішенні проблем економіки і менеджменту, що існують в Україні та за її кордонами.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти». Хмельницький нацiональний унiверситет

Дякуємо всім учасникам за плідну роботу та запрошуємо на наступні наукові зустрічі!