Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Лiтопис унiверситету

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»

12-14 травня 2017 року у Хмельницькому національному університеті із виїздом у смт. Сатанів кафедрою менеджменту на чолі із проф. Йохною М.А. та кафедрою економіки, менеджменту та адміністрування на чолі із проф. Тюріною Н.М., за почесного головування оргкомітету проф. Скибою М.Є., була проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти».

Співорганізаторами конференції виступили постійні партнери та колеги кафедр, зокрема: Спілка економістів України, Академія економічних наук, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Технологічний-природничий університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких, м. Бидгощ (Польща), Вища школа бізнесу м. Домброва Гурніча (Польща), Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (Грузія).

Широке коло учасників конференції охопило професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів України та Польщі, управлінців та працівників органів державної влади, представників ділових кіл.

Вітальні слова на відкритті конференції прозвучали від ректора Хмельницького національного університету, д-ра техн. наук, проф. Скиби М.Є.; першого проректора, проректора з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, д-ра екон. наук, проф. Войнаренка М.П.; зав. кафедри менеджменту, проректора з міжнародних зв’язків Хмельницького національного університету, д-ра екон. наук, проф. Йохни М.А.; зав. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету, канд. екон. наук, проф. Тюріної Н.М.

Пленарні та секційні засідання конференції були насичені цікавими доповідями, бурхливими обговореннями, жвавими дискусіями.

Особливий інтерес та безсумнівну зацікавленість аудиторії викликала доповідь директора Інституту економіки і прогнозування НАН України, д-ра екон. наук, проф., академіка НАН України Гейця В.М. на тему «Економіка України сьогодні: чому потрібно починати все спочатку?».

Доповідь на тему управління в державотворчому секторі озвучив Олуйко В.М., голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, д-р наук з держ. упр-ня, проф.

Презентацію на актуальну для освітян тематику підготувала зав. каф. управління персоналом та економіки праці Харківського національного університету ім. С. Кузнеця, д-р екон. наук, проф. Назарова Г.В.

Власні погляди представили також учасники конференції з Академії суспільних наук м. Кракова (Польща) - Jaworska M., Tomasz Witecki, Viktoria Sak.

Доповідь щодо проблем підвищення ефективності планування на основі концепції маржинального підходу, перевірених та тісно пов’язаних із практикою реальних підприємств, представив д-р екон. наук, проф. кафедри маркетингу та товарознавства Хмельницького національного університету Орлов О.О.

Активне обговорення на теренах конференції викликала тематика доповіді Шершньової З.Є. канд. екон. наук, проф. каф. менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Активну участь в обговоренні актуальних питань менеджменту та маркетингу брали зав. кафедри маркетингу та товарознавства ХНУ, д-р екон. наук, проф. Ковальчук С.В., канд. екон. наук, проф. кафедри менеджменту ХНУ Рясних Є.Г., д-р екон. наук, проф. кафедри менеджменту Рудніченко Є.М. та інші.

Висока професійність учасників, доброзичлива атмосфера та оздоровче повітря смт. Сатанова створило неймовірний настрій, налаштувало на плідну співпрацю та об’єднання зусиль у вирішенні проблем економіки і менеджменту, що існують в Україні та за її кордонами.

Дякуємо всім учасникам за плідну роботу та запрошуємо на наступні наукові зустрічі!

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет