Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія)

Делегація Хмельницького національного університету у складі викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів доцентів Дітковської О.А., Засорнової І. О., Захаркевич О.В., Кулешової С.Г. та Кошевко Ю.В. протягом 2-11 червня 2017 р. проходили стажування у Технічному університеті Варна (Болгарія).

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Делегація ХНУ з організаторами конференції

Тематика стажування – «Сучасні тенденції вищої освіти у країнах Європейського союзу. Досвід Технічного Університету Варни» ("Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries Expirience of Technical University of Varna"), передбачала 120 академічних годин аудиторної та самостійної роботи (в обсязі 4 кредити).

Крім того, під час стажування викладачі взяли участь у XIII міжнародній конференцій «STRATEGY OF QUALITY IN INDUSTRY AND EDUCATION» (5-8 червня 2017 р.).

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Представники ХНУ готові до роботи секційного засідання конференції

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Nikolay Minchev, Dr. Eng., Prof. Ass., Vice-Rector for Research (Technical University of Varna, Bulgaria) Вітальне слово проректора ТУ Варна

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Гол. ас. д-р інж. Герганова-Савова С.Г.(ТУ Варна) розповідає про систему менеджменту якості ТУ Варна

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Д-р. пед. наук, професор, зав. кафедри Педагогіки і психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) Лузик Е. В. читає лекцію для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Виступає Пронкіна Л. І., проф. кафедри економіки підприємства ХТЕІКНТЕНУ, академік економічних наук України, м. Харків, Україна

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Захаркевич О. В., к.т.н., доц. кафедри технології та конструювання швейних виробів ХНУ представляє колективну доповідь «Експертні системи як засіб підготовки фахівців швейної галузі»

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Доповідь викликала живе обговорення та зацікавленість присутніх представників різних напрямів наукової діяльності

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Викладачі кафедри ТКШВ ХНУ з представниками ректорату ТУ Варна

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Українська делегація по завершенню конференції – стомлені, але задоволені

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Здобуті сертифікати!!!!

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія). Хмельницький нацiональний унiверситет

Колективне фото по завершенню стажування

За інформацією кафедри технології та
конструювання швейних виробів