Хмельницький нацiональний унiверситет

КНИГА ПОШАНИ

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ЦИВIЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ І АКРЕДИТАЦІЯ

КОНКУРСНА КОМIСIЯ

НОВИЙ САЙТ (ТЕСТУВАННЯ)

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Факультет економіки і управління

Бакалавр. Готельно-ресторанна справа

Бакалавр. Економіка (економіка підприємства)

Бакалавр. Економіка (економічна кібернетика)

Бакалавр. Економіка (управління персоналом та економіка праці)

Бакалавр. Маркетинг

Бакалавр. Менеджмент (менеджмент готельно-ресторанногог та туристичного бізнесу)

Бакалавр. Менеджмент (менеджмент митної справи)

Бакалавр. Менеджмент (менеджмент організацій)

Бакалавр. Менеджмент (управління та адміністрування бізнесу)

Бакалавр. Облік і оподаткування

Бакалавр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво)

Бакалавр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (торгівля)

Бакалавр. Публічне управління та адміністрування

Бакалавр. Фінанси, банківська справа та страхування

Доктор філософії. Економіка

Доктор філософії. Маркетинг

Доктор філософії. Менеджмент

Доктор філософії. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістр. Економіка (бізнес-аналітика)

Магістр. Економіка (економіка підприємства)

Магістр. Економіка (економічна кібернетика)

Магістр. Економіка (управління персоналом та економіка праці)

Магістр. Маркетинг

Магістр. Менеджмент (бізнес-адміністрування)

Магістр. Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Магістр. Менеджмент (менеджмент організацій)

Магістр. Менеджмент (менеджмент митної справи)

Магістр. Менеджмент (торговельно-виробничий менеджмент)

Магістр. Менеджмент (управління інноваційною діяльністю)

Магістр. Облік і оподаткування

Магістр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оптова і роздрібна торгівля)

Магістр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво)

Магістр. Фінанси банківська справа та страхування

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет