Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Факультет інженерної механіки

Бакалавр. Автомобільний транспорт

Бакалавр. Агроінженерія

Бакалавр. Архітектура та містобудування

Бакалавр. Галузеве машинобудування (Комп`ютерне моделювання та інженерія технологічних процесів і обладнання харчових виробництв)

Бакалавр. Галузеве машинобудування (машини та апарати легкої промисловості)

Бакалавр. Галузеве машинобудування (мехатроніка та робототехніка галузі

Бакалавр. Електроенергетика, електроніка та електромеханіка (електропобутова техніка)

Бакалавр. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (енергетичний менеджмент)

Бакалавр. Матеріалознавство(Відновлення та технічний сервіс автомобілів)

Бакалавр. Прикладна механіка (відновлення та технічний сервіс автомобілів)

Бакалавр. Прикладна механіка (інструментальне виробництво)

Бакалавр. Прикладна механіка (металорізальні верстати та системи)

Бакалавр. Прикладна механіка (технології машинобудування)

Бакалавр. Цивільна безпека (охорона праці за галузями)

Доктор філософії. Галузеве машинобудування

Доктор філософії. Прикладна механіка

Магістр. Галузеве машинобудування (Комп`ютерне моделювання та інженерія технологічних процесів і обладнання харчових виробництв)

Магістр. Галузеве машинобудування (машини та апарати легкої промисловості)

Магістр. Галузеве машинобудування (мехатроніка та робототехніка галузі)

Магістр. Електроенергетика, електроніка та електромеханіка (електропобутова техніка)

Магістр. Матеріалознавство (відновлення та технічний сервіс автомобілів)

Магістр. Прикладна механіка (відновлення та технічний сервіс автомобілів)

Магістр. Прикладна механіка (інструментальне виробництво)

Магістр. Прикладна механіка (металорізальні верстати та системи)

Магістр. Прикладна механіка (технології машинобудування)

Магістр. Цивільна безпека (охорона праці)

Магістр. Цивільна безпека (охорона праці за галузями)

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет